Stiftelsen Protekos styrelse

Proteko skall verka för ökad lönsamhet och utveckling hos företagen och dess medarbetare genom insatser som ökar och breddar den textilrelaterade kompetensen.

Proteko skall också utgöra ett komplement till den utbildning som ges vid gymnasie- och högskolan, i arbetsmarknadsutbildningen samt av konsultverksamhet i offentlig och privat regi. ​Stiftelsen har till ändamål att inrätta och driva ett fristående resurs- och kompetenscentrum för utbildning och rådgivning till företag inom textilbranschen.​ Stiftelsen bidrar till branschens kompetensförsörjning genom yrkesutbildning via Nordiska Textilakademin.