Transitions

Hem / Företag / Transitions

About the project

TRANSITIONS is a strategic alliance for innovation formed by research and technological centers, VET, HE institutions, public policy actors, SMEs, and other sectoral organizations from Spain, Italy, The Netherlands, and Sweden. Transitions aim to nurture the textile and fashion transition to an Industry 4.0 system and a circular economy by developing new learning methods, tools, and practices to help students, young designers, and professionals to face real challenges.

transitions logotype
EU logotype

Read more at the Transitions Project EU website

For whom?

Transitions’s target audience are Product, Fashion and Textile design students, young designers; fashion startups; SMEs professionals from design and management of creative industries; teachers and researchers in fashion and textile design. All the specialists in design and development training of the SMEs fashion and textile sectors. Makers and territorial agents of change.

transitions image logotype

Information about the project in Swedish.

Om projektet

TRANSITIONS är en strategisk allians för innovation bildad av forsknings- och teknologicentra, yrkesutbildning, högskolor, offentliga policyaktörer, små och medelstora företag samt andra sektorsspecifika organisationer från Spanien, Italien, Nederländerna och Sverige. Transitions syftar till att främja textil- och modetransitionen till ett Industri 4.0-system och en cirkulär ekonomi genom att utveckla nya lärandemetoder, verktyg och metoder för att hjälpa studenter, unga designers och yrkesverksamma att möta verkliga utmaningar.

För vem?

Målgruppen för Transitions är produkt-, mode-, textil- och designstudenter, unga designers, mode-startups, yrkesverksamma från små och medelstora företag inom design och ledning av kreativa industrier, lärare och forskare inom mode- och textildesign. Alla specialister inom design och utvecklingsträning inom små och medelstora företag inom mode- och textilsektorerna samt skapare och territoriala förändringsagenter.

EU logotype

Läs mer på Transitions Project EU hemsida