Hållbara designprocesser inom mode och textil

Vårtermin 2021

Kursen är fulltecknad. 
Vi återkommer med närmare information om kommande kursstarter. 

Studieort: distans
Omfattning8 veckor
Studietakt: ca 5 timmar / vecka (7-10 timmar / modul)
Pris: Kostnadsfritt

Utbildningen ger ej rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen ges på svenska. Facktermer och uttryck på engelska förekommer.

Mer information om utbildningen

Ett digitalt kompetensutvecklingsprogram för dig som arbetar med t ex design, produktutveckling eller inköp inom mode- och textilbranschen.

Programmet syftar till att bidra i utvecklingen av Sveriges mode och textilbransch mot att må målen i Agenda 2030 och mot ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan. Här kan vi med rätt verktyg, gemensamt driva ansvar, utveckling och innovationer.

Målet med programmet är att du som arbetar i branschen ska kunna göra medvetna val och ha kunskap om vad som faktiskt gör skillnad. Det handlar om att förlänga livet på vad som redan är producerat och om att möjliggöra materialåtervinning i slutet av livscykeln. Men det handlar också om att anta ett vidgat systemperspektiv och inse att en designstrategi behöver involvera perspektiven material, produktdesign och affärsmodell för att kunna skalas upp och göra skillnad. 

Kursen är inspirerande uppbyggd med filmade föreläsningar och samtal. De ger dig förståelse & kunskap kring varför valen som sker i designprocessen är avgörande för att vi ska lyckas med omställningen mot en hållbarare mode och textilbransch.

Kursen är en del av projektplattformen re:textile och finansieras av Naturvårdsverket och Västra Götalandsregionen. Kursen är framtagen i samarbete med:

 • Science Park Borås
 • Proteko genom Nordiska Textilakedemin
 • Textile & Fashion 2030
 • Klimat 2030
 • Representanter från forskning och näringsliv

Kursen passar dig som

Är eller har varit anställd inom ett mode och/eller textilföretag samt vill vara med i utvecklingen av en hållbarare bransch. Är du nyfiken på varför vi måste ställa om till cirkulära processer? Vill du ta del av många inspirerande exempel från hur andra redan börjat den resan? Då är du varmt välkommen!

Kursledare

Adrian Zethraeus är sedan flera år ansvarig projektledare för forskningsprojektet re:textile. Det är ett projekt inom Science Park Borås som syftar till att utveckla nya designprinciper, affärsmodeller och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen

Adrian har i den här kursen samlat ett antal framträdande profiler inom ramen för re:textiles forskning och kontaktnät.

Förkunskaper

Du bör ha arbetat eller arbetar i ett mode eller textilföretag. Är du chef så kan du bjuda in ditt team att medverka. Bra tillfälle för fortbildning. 

Språk

Kursen ges på svenska. Facktermer och uttryck på engelska förekommer.

Kursens huvudmoment är:

 • ”Drivkrafter för cirkulär design”
  Här får du insikter i vilka frågor som diskuteras i omvärlden med fokus på att minska behovet av materiella resurseri mode och textilbranschen.
 • ”Medvetna val i produktutvecklingsprocessen”
  Vi fokuserar på hur valet av textilmaterial och designmetoder kan påverkar en produkts miljöpåverkan ur olika perspektiv
 • ”Förlängd livslängd genom re-make av produkter”
  Här får du förståelse för begreppet ”re-make” inom mode och textil, utifrån materialflöde, designstrategier och affärsmodell
 • ”Infrastruktur för ett cirkulärt system”
  Vi fokuserar på olika innovationer, tekniker, processer och möjligheter som bidrar till att skala upp cirkuleringen av textil.

Upplägg 

Allt kursmaterial finns att tillgå digitalt genom en samling av inspirerande filmer som publiceras i tur och ordning. Till filmerna finns det också övnings/arbetsuppgifter som du arbetar med och det finns även möjlighet att träffa handledare vid schemalagda tider under kursens gång.

Kursen löper under 8 veckor och avslutas med ett seminarium där kursen sammanfattas. 

Arbetsinsats

Kursen är på ca 20% vilket gör att du samtidigt kan jobba eller studera, men beräkna att du behöver avsätta minst 5 h / vecka till din lärandeprocess för att du ska nå ett tillfredsställande slutresultat i kursen. Tiden varierar givetvis beroende på ambitionsnivå och förkunskaper.

Efter avslutad kurs

Efter denna kurs kommer du kunna ta aktiv del i företagets hållbarhetsarbete och ha verktyg för att prova nya sätt att arbeta.

Söker du ett nytt arbete så har du en modern utbildning i cirkulära designprocesser att lägga till på ditt CV. 

Efter genomförda obligatoriska moment i kursen får du ett diplom efter seminariet.

Anmälan

Du kan anmäla dig genom att fylla i anmälningsformuläret nedan.

Du måste ha fyllt 18 år för att delta i kursen.

Har du frågor?

Ring oss på 033-410107 eller mejla: kurser@nordiskatextilakademin.se

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta godkänner du detta. Läs mer