Diplomerad hållbarhetsstrateg

Start november – sista ansökan 1 oktober

Start februari – sista ansökan 7 januari

Start april – sista ansökan 1 mars 

Studieort: Borås / distans.
Omfattning: 5 block. Kursen kan läsas i sin helhet och tar då ca 1 år att genomföra. Man kan också välja enstaka block. 
Investering: per block 25 000:-

4 för 5! Köp hela kursen, alla fem kursblock för 100 000:-

Priser ex moms.

Mer information om utbildningen

Diplomutbildning som ger dig kompetens att starta och driva hållbarhetsarbete vid ett textil- eller modeföretag. Utbildningen ger ej rätt till studiestöd från CSN. Masterclasses genomförs i våra lokaler i Textile Fashion Center i Borås.

Utbildningen ges på svenska. Facktermer och uttryck på engelska förekommer.

Diplomutbildningen till hållbarhetsstrateg är en utbildning vid Nordiska Textilakademin – Sveriges plattform för textil och mode. Kursen ger dig kompetens att starta och driva hållbarhetsarbetet vid ett textil- eller modeföretag.

Kursen är uppdelad i fem block – varje block innehåller en digital del och en masterclass där du nätverkar med övriga deltagare.

I varje moment arbetar du med en handledd individuell uppgift som utformas efter ditt företags behov – grunden till din hållbarhetsplan. Kursen tar ett år att genomföra. Du kan läsa kursen i sin helhet eller ta enskilda block i din egen takt.

Kurslärarna är ledande praktiker inom det textila hållbarhetsfältet – i Sverige och internationellt.

Kursen passar dig som

…vill påbörja, eller utveckla ett pågående hållbarhetsarbete och få råd och hjälp av branschens experter längs vägen.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om textila material, design och handel är nödvändiga för att kunna delta i workshops och diskussioner.

Arbetsinsats

Deltagaren går igenom de digitala blocken i egen takt. Deltagaren förväntas också vara närvarande och aktiv under masterclasses och i utformningen av den individuella kursplanen. Kursen är utformad så att det är möjligt att arbeta heltid under tiden, men vid fem tillfällen kommer ledighet krävas för deltagande i masterclasses.

Språk

Kursen ges på svenska. Facktermer och uttryck på engelska förekommer.

Kursledare

Kursen leds av Marcus Bergman som har lång och gedigen erfarenhet av hållbarhetsarbete och miljöfrågor inom textilbranschen. Med föräldrar som drev ekologisk bomullsodling och producerade hållbar hemtextil har han med sig intresset från barnsben, och han har bl a arbetat som hållbarhetschef på Gina Tricot. Med sig under kursen har Marcus ett antal experter inom de olika områden som kursen
behandlar, från både näringsliv och granskande organisationer.

Upplägg

Kursen bygger på fem block, där varje block innehåller en digital del, en individuell uppgift och en masterclass. Kursdeltagaren studerar och arbetar med den digitala delen inför varje masterclass.
I varje moment arbetar du med en handledd individuell uppgift som utformas efter ditt företags behov – grunden till din hållbarhetsplan. Kursen tar ett år att genomföra. Du kan läsa kursen i sin helhet eller ta enskilda block i din egen takt.

Kursblock

  • 1. Att orientera och prioritera.
  • 2. Att organisera och kreera.
  • 3. Att cirkulera och digitalisera.
  • 4. Att vidimera och dokumentera.
  • 5. Att kommunicera och inspirera.

Fokus på

Denna kurs fokuserar på att klargöra de centrala textila hållbarhetsfrågorna, sätta dem i relation till varandra och skapa metoder för att deltagaren ska kunna värdera, systematisera och prioritera bland den mångfald frågor som utgör det textila hållbarhetsfältet.


Framtid

Hållbarhetsfältet utvecklas snabbt och textil och mode är en dynamisk bransch i förändring. Kursens innehåll följer detta. Ett viktigt inslag i kursen är att deltagaren får verktyg och metoder att värdera ny information och göra prioriteringar utifrån beprövade metoder inom hållbarhetsfältet.

Ansökan

Ansökan skickas till: info@nordiskatextilakademin.se

Har du frågor?

Ring oss på 033-410107 eller maila info@nordiskatextilakademin.se