Vitt tyg Hållbarhet Blå Himmel motljus sol

Hållbarhetsutvecklare inom textil & mode,
90 yhp

Ansökan: stängd
Kursstart: 13 december
Studieort: distans (med ett antal fysiska träffar)
Omfattning: ca 6 månader
Studietakt: 3/4-fart
CSN-berättigad utbildning: Ja 

Mer information om utbildningen

Detta är en utbildning gjord för yrkesverksamma som på olika sätt vill ta nästa steg, som är starkt drivna och vill vara med och påverka branschen till en lägre klimatpåverkan. Utbildningen ger översikt och handfasta erfarenheter och utgår från varje deltagares verksamhetsmål och egna mål såsom;

• Att självständigt driva en existerande/ny hållbar affärsmodell vid ett textil- eller modeföretag och kunna ta fram företagets hållbarhetsredovisning.

• Att se till att företagets avdelningar samverkar och kommunicerar i enlighet med uppsatta hållbarhetsmål. Textil- och modebranschen har en stor påverkan på vårt klimat och detta påverkar företagens behov av omställning. Vägen dit går genom bland annat rätt design, nya/återvunna material, affärsmodeller och cirkulära system. En stor utmaning och ett stort systemskifte som påverkar alla.

För att kunna agera handlingskraftigt behövs ett strukturerat, effektivt och engagerat hållbarhetsarbete med hjälp av drivande, samordnande och kommunikativa personer där kompetensen är mångfacetterad.

Genomförandet av utbildningen är speciellt utformat för att stödja yrkesverksamma personer och ge en flexibilitet att genomföra sina studier som passar individen själv. Det är deltagarens egen personliga planering som styr handledning och det individuella projektet – som med fördel kan utgå från företagets verksamhetsmål.  

Vi utgår från konkreta case och har kursledning och lärare som arbetar aktivt i branschen. 

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innebär hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden. 

Upplägg

Kursteorin genomförs online via Nordiska Textilakademins läroplattform Canvas.

I varje kurs genomförs projekt på arbetsplatsen med individuell handledning av yrkesverksamma lärarkonsulter.

Workshops och masterclass är finalen på varje kurs/block där den studerande redovisar sitt kursprojekt inför experter på en plats som minimerar resandet. Detta leder till att arbetstiden som behöver sättas av huvudsakligen omedelbart kommer medföra en skjuts i företagets hållbarhetsomställning.Kursöversikt 

Kursöversikt

Kursen är indelad i sex fristående block; 

Omvärldsblocket (FRAMTID OCH HISTORIA) 

– vi tittar på de nya textila materialen från ett affärsmässigt perspektiv. Vad krävs för att vi ska få se nya fibrer i kommersiell form? 

– vi spanar mot en nära framtid och övar på att göra bedömningar av kommersiella faktorer i innovativa processer och produkter. 

– hur har den textila produkten hört ihop med större historiska förändringar och vad kan vi lära av historien och tillämpa i nya affärsmodeller? 

Materialblocket 

– ökade insikter i de nya material och processer som nu kommer i textil- och modevärlden. 

– vi går igenom hur traditionell textil reformeras och hur materialval kan systematiseras in i produktutvecklingen. 

Affärsblocket 

– överblick kring cirkulära affärsmodeller och varuflöden samt hur ökad lönsamhet och smartare resursanvändning kan gå hand i hand. 

– exempel på förändring av befintliga affärsmodeller samt exempel på nytänkande på affärs- och materialsidan. 

Designblocket 

– förståelse för hur design kan användas som en påverkansprocess och hur företaget åstadkommer förändring genom form. 

– vi går igenom styrning av designprocessen, samt hur värderingar kan formas och uttryckas i produktform.  

Samarbetsblocket 

– ger en orientering i de gemensamma projekt som åstadkommer störst förändring i branschen avseende materialutveckling och arbetsförhållanden i producentländer. 

– vi går särskilt igenom olika typer av standarder, certifieringar, hållbarhetsredovisningar och miljöledningssystem. 

Produktionsblocket 

– hur lönsamhet kan uppnås på ett hållbart sätt – och med tillvaratagande av mänskliga rättigheter i hela produktionskedjan. 

– vi utgår från hur handel med textil fungerar och hur den kan förstås – och påverkas för ett bättre klimat.  

– hur företag kan bidra till hållbar utveckling i produktionskedjan. 

Behörighet 

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens samt minst 2 års branscherfarenhet av inköp, produktion, kvalité, design, produktutveckling eller företagsledning. Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess. 

Ansökan är stängd

Länk till ansökningsprocessen finns här nedan. Säkerställ att du har fått med alla handlingar som krävs innan du lämnar in din ansökan! 

Har du frågor?

Ring oss på 033-410107 eller maila antagning@nordiskatextilakademin.se