Cirkulär Designer inom textil/mode, 90 p

Ansökan: datum när ansökan öppnar ej fastställd 
Kursstart: Våren 2022
Studieort:
distans
Omfattning: ca 12 månader
Studietakt: 1/2-fart (50% av en heltid)
CSN-berättigad utbildning: Ja

Mer information om utbildningen

Utbildningen Cirkulär Designer inom textil/mode, 90 Yh, är en YH-utbildning på halvfart under 1 år. Den belyser viktiga, strategiska förändringar som krävs när framtidens produktion av textil och mode ska möta de globala målen. Den ger insikter och breddad förståelse för vilka cirkulära strategier och ansvarsfulla designprocesser som kommer att krävas för att branschen ska vara en del av lösningen mot ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan.

Utbildningen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt. Det är deltagarens egen personliga planering som styr avsatt handledning och individuella projekt inom utbildningen som med fördel kan utgå från företagets verksamhetsmål.

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innebär hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

Upplägg

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i vår utbildningsmetod, och all undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område.

Utbildningsblocken har koncentrerade tillfällen med teoretiska föreläsningar som även innehåller formativa övningsmoment. Dessa teoretiska föreläsningar kan även följas online som ett ”flipped classroom”.

Varje block har också ett obligatoriskt, fysiskt Master-class där workshops fördjupar kunskaperna och förstärker färdigheter och kompetenser. Då finns även avsatt tid för individuell handledning. Varje block avslutas därefter med kunskapsavstämning i form av en digital, examinerande tentamen som är betygsgrundande. Parallellt med blocken gör den studerande ett individuellt projekt kopplat till sin arbetsplats. Projektet skall vara avslutat och inlämnat när utbildningens samtliga block är genomförda och kunskapsavstämda.

På skolans webbaserade läroplattform Canvas finns schema, kursplanering och all dokumentation kring såväl utbildningen som helhet, samt respektive kursblock, tillgänglig. De studerande kan där kommunicera med skolan och varandra, lämna in uppgifter och följa sina resultat.

Kursteori med kunskapsavstämning i form av quiz och digital tentamen genomförs online med schemalagt lärarstöd. Under kursens gång arbetar du med uppgifter kopplat till de olika momenten.

Kursöversikt

Kursen är indelad i följande block:

  • Drivkrafter för cirkulär design, 15p

Här får du insikter i vilka frågor som diskuteras i omvärlden med fokus på att minska behovet av materiella resurser i mode och textilbranschen där producentansvaret utgör en betydande del.

  • Medvetna val i den textila produktutvecklingsprocessen, 25p

Vi fokuserar på hur valet av textilmaterial och designmetoder kan påverkar en produkts miljöpåverkan ur olika perspektiv.

  • Förlängd livslängd genom re-make design, 20p

Här får du förståelse för begreppet ”re-make” inom mode och textil, utifrån materialflöde, designstrategier och affärsmodell.

  • Infrastruktur för ett cirkulärt system, 15p

Vi fokuserar på olika innovationer, tekniker, processer och möjligheter som bidrar till att skala upp cirkuleringen av textil.

  • Förlängd livslängd genom tjänstefiering, 15p

Här fokuserar vi på framtidens design som sker i samband med tjänst som ökar livslängden på plaggen vi konsumerar såsom: hyra plagg, laga och uppdatera, ”Order on demand”, ”custom made.

Utbildningens mål

Sammanfattningsvis kommer du efter avslutad kurs att kunna driva processer med fokus på ökad beständighet och livslängd i designen. Du kan självständigt arbeta utifrån cirkulära designstrategier och delta i beslut av material och produktionssätt innan användningsfasen som tar hänsyn till det tekniska såväl som det biologiska kretsloppet. Du kommer också att kunna delta i design av produkter och processer med fokus på ökad beständighet, livslängd och möjlighet till tjänstefiering.

Behörighet 

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens samt minst 2 års branscherfarenhet av inköp, produktion, kvalitet, design, produktutveckling eller företagsledning. Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess.

Ansökan är stängd

Länk till ansökningsprocessen finns här nedan. Säkerställ att du har fått med alla handlingar som krävs innan du lämnar in din ansökan! 

Har du frågor?

Ring oss på 033-410107 eller maila antagning@nordiskatextilakademin.se

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta godkänner du detta. Läs mer